1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Guteland vågar vara hoppfull om sänkta gashalter

Några av Sveriges större industrier har fått tillstånd att öka CO2–utsläppen med en halv miljon ton i EU:s handelssystem. Men EU–politikern Jytte Guteland (S), på Boråsbesök, är inte bekymrad.
Jytte Guteland (S), här på Viskaforsbesök, vågar vara optimistisk i klimatfrågan, och ser möjligheter att blåsa liv i utsläppshandeln även på den globala nivån. Rent av även i Kina börjar systemet att växa fram, betonar hon.

– Nej, systemet fungerar så att det finns ett visst antal utsläppsrätter som nu minskar för varje år. Då blir det dyrare för industrin att köpa utsläppsrätter så utsläppen kommer inte att öka.

EU:s utsläppshandelssystem, ETS, är oerhört komplicerat. Men här är Guteland på mammas gata.

Hon är en av EU-parlamentets förhandlare i miljöutskottet och var nyligen med om att baxa igenom den skärpning av systemet som nu träder i kraft.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Så uppståndelsen häromdagen när det framkom att bland andra Preems och St1:s raffinaderier i Sverige får öka sina utsläpp de närmaste åren är huvudsakligen felriktad.

Däremot gäller att höja ambitionerna än mer för att klara Parisavtalet, förklarar Jytte Guteland och avger därmed sitt mest distinkta vallöfte. Just nu.

– Ja, jag siktar på att det ska gå att få minst 55 procents lägre utsläpp till 2030, och det kan bli möjligt när vi nu ska revidera ETS vart femte år. Då måste den årliga skärpningen vara 2,4 procent, mot dagens 2,2.

– Det kräver att vi i EU-parlamentet får med oss alla ministrarna i rådet. Och det är mitt krav till min grupp att jag får vara med i det arbetet, skrattar hon.

Om några dagar vet hon om det kan bli så. Guteland står trea på S-listan till EU-parlamentet och idag är man fem där.

– Till de som säger att ETS inte är tillräckligt effektivt brukar jag säga att det stämmer delvis. Tilldelningen av gratis utsläppsrätter är för generös, till exempel fick cementindustrin för goda villkor.

– De är inte utsatta för global konkurrens och har därför kunnat skapa reserver som inte leder till någon omställning. Dessa utsläppsrätter borde tas bort och det försökte vi verka för.

Flera partier vill sprida unionens metod till andra länder och världsdelar, vad vill du göra här?

– Jag kan nog spela en roll i den globala processen när det gäller sjöfarten och deltar i EU:s arbetsgrupp gentemot FN:s sjöfartsorgan. Det är mycket höga utsläpp som inte reglerats alls.

Den oceana sjöfarten beräknas idag släppa ut oerhörda en miljard ton CO2, och använder därtill den allra sämsta så kallade bunkeroljan med stora mängder av stoft och miljöfarliga ämnen.

Dessutom, påpekar Juteland, ökar frakterna kraftigt vilket kan göra sjöfarten till en av de största utsläpparna i mitten av seklet om inget görs.