Borås stad betalar distanselevers surfkostnader

Gymnasie- och vuxenutbildningar i landet är hänvisade till distansundervisning. Då betalar Borås stad surfabonnemang för 300 elever.
Foto: Fredrik Sandberg/TT