Trippelutställning i Hindås station

Heddas rum vid lastbryggan i Hindås station borde utnyttjas mer för utställningar. Den gångna helgen slog sig tre konstnärer ihop för att visa sin konst i lokalen.
Foto: Anne Engström