Tingshustomten: Väntar på ansökan om bygglov

Vad ska hända med den obebyggda tomten i centrala Bollebygd?
Drygt ett år efter att tingshuset flyttades har fortfarande ingen ansökan om bygglov kommit in.
– Vi vill inte ha en ödetomt där, säger kommunalrådet Michael Plogell (FR).
Foto: Ceasar Segergren