Skogsavverkning i Olsfors

Kommunens hemsida har gått ut med information om att man ska ta ner skog i Olsfors.
Foto: Johannes Lindén