Oenigt om sänkta politikerarvoden

Det blev en del diskussion om politikernas arvoden vid senaste mötet i Bollebygds kommunstyrelse. SD och KD ville sänka arvodena och FR frysa dem men det förslag som lämnas till kommunfullmäktige blir att inte förändra något i nuvarande arvodesreglemente.
Foto: Fredrik Sandberg/TT