Många idéer bland Bollebygdsföreningar

Flera av Bollebygds föreningar mötte upp när kommunen kallade till informationskväll med Leader Sjuhärads Linda Arontzon. Ett antal nya projekt kan bli resultatet.
Foto: Anne Engström