Konstnär som tagit leran i sin famn

För Sara Västerlund är keramik och lergods en rent fysisk konst. Hon bokstavligen omfamnar sina skulpturer och lergods för att ge dem form.
Foto: Anne Engström