Höga vattenflöden i Bollebygd

I Bollebygds kommun har främst Nolåns dalgång drabbats av höga vattenflöden, men även i Sörån forsar vattnet fram.
Foto: Anne Engström