Hemlin leder arbetet med nya arvoden

Kontroversen i kommunfullmäktige om att inte alla förslag till nya arvoden fick tas upp i omröstningen hade kunnat undvikas, menar kommunfullmäktiges ordförande Peter Hemlin (M). Nu ska han leda arbetet med att ta fram ett nytt arvodesreglemente.
Foto: Anne Engström