Han skriver bok om mörker

Johan Eklöf i Bollebygd har studerat fladdermössens liv i många år. Med hjälp av ett arbetsstipendium från Natur & Kultur tar han intresset vidare och ska skriva en bok om vikten av mörker.
Foto: Anne Engström