Hammar tar strid för strandskyddsdispens

Bengt-Olof Hammar kommer att överklaga länsstyrelsens beslut att avslå hans ansökan om strandskyddsdispens för att bygga ett företagshotell i Olsfors. Bollebygds kommun står bakom hans uppfattning att dispens kan ges för bygget och vill se en prövning i högre instans.
Foto: Anne Engström/Arkiv