Gesebolsborna köpte hjärtstartare och lärde sig rädda liv

När Gesebols byalag inte fick bidrag till inköp av en hjärtstartare gick styrelsen ut med ett upprop och på två veckor hade pengarna samlats in. Nu lär sig ett 30-tal bybor hjärt- och lungräddning (HLR) och att använda hjärtstartare.
Foto: Anne Engström