Färre mål och mindre detaljstyrning i Bollebygdsalliansens nya budget

Tre övergripande mål, fyra uppdrag och ett nytt sätt att lägga budgetramarna har varit utgångspunkten i Bollebygdsalliansens budget för 2020–2022.
Foto: Anne Engström