Entreprenörer väcker liv i Fåglavik

Fåglaviks retro och hantverk har blivit en mötesplats mitt i byn. Ägarna vill bidra till pånyttfödelse i tidigare avfolkningsbygd. ”Fåglavik behöver ett café, många kommer hit bara för att träffas och prata”, säger Jessica Gustafsson.
Foto: Mia Höglund