Detaljplan för Källevägen godkänd

Samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygd har antagit en detaljplan för byggande av bostäder vid Källevägen i Bollebygd.
Foto: Adam Ihse/TT