De lär skolkamraterna om dyslexi

Bollebygdsskolan har numera två dyslexiambassadörer. Vincent Rosholm i femte klass och Felicia Ahlgren i sjätte klass är först att få uppdraget att öka kunskapen och förståelsen för läs- och skrivsvårigheter.
Foto: Anne Engström