Bollebygds kommun inventerar sina byggnader

Bollebygds kommun har flera byggnader som just nu står tomma. Nu tittar förvaltningen på om de kan komma till användning eller om kommunen ska göra sig av med dem.
Foto: Anne Engström