Bollebygd inför besöksförbud på äldreboendet

Bollebygds kommun inför besöksförbud på äldreboendet Bollegården med omedelbar verkan för att skydda de boende från smittorisk.
Bollegården inför besöksförbud för att skydda de äldre.
Foto: Anne Engström

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att alla med symptom på luftvägsinfektion ska undvika sociala kontakter som kan sprida smitta uppmanas även all personal inom äldreomsorg, hemsjukvård och personlig assistans att stanna hemma från arbetet vid minsta symptom på luftvägsinfektion, och dit räknas även en vanlig förkylning.

Bollegårdens restaurang stängs och Träffpunkten tar paus i sin verksamhet tills vidare.

– I detta läge behöver vi göra vad vi kan för att skydda våra mest utsatta, säger kommunchef Monica Holmgren.

Beslutet gäller från och med nu tills annat besked ges. Bollebygds kommun följer de rekommendationer som ges från myndigheterna och kommer att följa utvecklingen.

Läs mer

Bollebygd

Tillgänglighetskrav fördröjer bostäder i Töllsjö

Det blev inget bygglov beviljat för nya bostäder i närheten av skolan i Töllsjö. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet för att få ett förslag på hur samtliga lägenheter kan uppfylla tillgänglighetskraven för flerbostadshus.

Herrljunga

Nu kartläggs räddningstjänstens arbetsmiljö

Herrljunga kommun tar nya tag i frågan om räddningstjänstens omorganisation. Nu ska arbetsmiljön kartläggas genom en enkät och intervjuer innan arbetet med organisationen fortsätter.

Bollebygd

Närgångna bilder av naturen

Britt-Marie Pålsson i Bollebygd hittar motiven för sina fotografier i naturen, framför allt är det blommor som får henne att ta fram kameran.

Herrljunga

Många planer för nybyggen i Herrljunga

Kommun vill växa och har fokus på detaljplaner för bostäder. Flera planer är klara eller nära slutskedet.

Bollebygd

Bollebygd är en trygg kommun

Bollebygd är en trygg kommun att bo i, enligt den enkätundersökning om upplevd trygghet som Bollebygds invånare kunde fylla i under november.

BT-experimentet

Prova  i̶n̶t̶e̶ detta hemma – labba med BT och Navet

Här finns senaste experimenten – och alla lösningar.