Bollebygd en trygg kommun - men droger har ökat

Bollebygd är Sveriges åttonde tryggaste kommun, visar polisens mätningar. Droganvändning bland unga ökar en del, men kommunen är förskonad från den organiserade brottsligheten.
Foto: Privat