1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Alla poster tillsatta i Bollebygd

Nu är det klart vilka som har fått alla poster i kommunstyrelse och nämnder i Bollebygds kommun. Till tre av posterna blev det omröstning mellan två motkandidater.
Bollebygds kommuns styre är klart.
Foto: Anne Engström

Vid torsdagens möte i Bollebygds kommunfullmäktige förrättades alla val till kommunstyrelsen och nämnderna. Sedan tidigare är kommunfullmäktiges presidium valt och består av ordförande Peter Hemlin (M), vice ordförande Otto Andreasson (S) och andre vice ordförande Monica Svensson (SD).

Kommunstyrelsen leds från och med den 1 januari 2019 av ordförande Michael Plogell (FR), vice ordförande Lars-Erik Olsson (S) och andre vice ordförande Sverre Fredriksson (M). Daniel Persson (SD) var motkandidat till både förste vice ordförande och andre vice ordförande, men i båda fallen hölls slutna omröstningar och den andra kandidaten vann med 13–8 respektive 16–6. Övriga ledamöter i kommunstyrelsen är Daniel Persson (SD), Yvonne Andrén (C), Beatrice Ekelund (S), Rune Kennborn (KD), Hannu Sutinen (L) och Barbro Orrestrand (S). Nio ersättare är också valda. Den sista ordinarie platsen och den sista ersättarplatsen i kommunstyrelsen lottades och båda tillföll den rödgröna gruppen.

Bildnings- och omsorgsnämnden består av ordförande Patrik Karlsson (KD), vice ordförande Ulf Rapp (S), ledamöterna Mathias Carlzon (FR), Lisette Vermeulen (SD), Gun-Britt Ottosson (M), Glenn Zetterlind (S), Fredrik Olofsson (C) samt sju ersättare.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för 99 kr! (ord pris 597 kr)

Samhällsbyggnadsnämnden består av ordförande Sandra Eliasson (C), vice ordförande Emma Isfeldt (S), ledamöterna Stefan Waldeholt (M), Caroline Frodin (SD), Kenneth Andersson (FR), Niklas Hjelte (S), Lars Afzelius (L) samt sju ersättare. Även i denna nämnd blev det en sluten omröstning om en post. Daniel Persson (SD) var motkandidat till Emma Isfeldt (S), men Emma Isfeldt vann omröstningen med 14–9.

I valnämnden ingår ordförande Anna Stina Andersson (M), vice ordförande Jonas Ahlgren (S), Käthe Anderson (C), Daniel Persson (SD), Eivor Carlsson (KD) samt fem ersättare.

I jävsnämnden ingår Michael Rahm (M), Gunnel Brandt (S), Roger Passgård (FR) samt tre ersättare.

Till kommunens revisorer valdes ordförande Jan-Åke Andersson (S), vice ordförande Margareta Almkvist Malmsjö (M), Leif Arvidsson (S), Göran Nordh (FR) och Elin Axelsson (SD).